Innan byggarbetet sätts igång bör du veta att:

BYGGLOV MÅSTE SÖKAS I GOD TID

EN KONTROLLPLAN SKA UPPRÄTTAS ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN. DETTA ÄR BYGGHERRENS EGEN KONTROLL OCH GÖRS I SAMRÅD MED KONTROLLANSVARIG

EN STÖRRE BYGGNATION KRÄVER ATT DET FINNS EN KONTROLLANSVARIG

BYGGANMÄLAN MÅSTE GÖRAS SENAST 3 VECKOR INNAN BYGGSTART. DETTA GÅR TILL KOMMUNENS BYGGNADSKONTOR